تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید


بارم بندی عربی (2) رشته ادبیات و علوم انسانی


نمره

عناوین

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها و
درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

2

1-  یادآوری مباحث سال گذشته شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نكره

5/1

3-  انواع اعراب

5/1

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

2

6-  التحلیل الصرفی و الاعراب 

1

7-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

2

1-  معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

5/0

عدد

5/1

نواسخ

75/0

اضافه و توصیف

75/0

مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

75/1

التحلیل الصرفی و الاعراب

75/0

التشكیل

1

8-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1-  یادآوری شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نكره

75/0

3-  انواع اعراب

75/0

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

5/0

6-  عدد

75/0

7-  نواسخ

5/0

8-  اضافه و توصیف

5/0

9-  مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

2

10-  التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

11-  التشكیل

75/0

12-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

تذكرات :
- دروس 9 و18برای مطالعه آزاد می باشد و در ارزشیابی لحاظ نمی شود.
- در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول كتاب اختصاص داده شود .
- درطرح سوالات سعی گردد درعبارت های كتاب تغییراتی داده شودوازدادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.


بارم بندی كتاب عربی(3) سال سوم رشته های غیر علوم انسانی


نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون
 (11 نمره)

1- ارزشیابی پایانی نوبت اول :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعكس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

نمره

عناوین

ب : كا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

1

1-  شناخت فعل معتل و انواع آن

2

2- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن

5/1

3 - مفعول مطلق و مفعول فیه

5/1

4- حال

2

5- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

6- التشكیل

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

2 - ارزشیابی پایانی نوبت دوم و شهریور :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعكس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

1

7-  ترجمه عباراتی خارج از كتاب مطابق با آنچه كه در كارگاه ترجمه درس هفتم آمده است.

نمره

عناوین

ب: كا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

1

1- شناخت فعل معتل وكاربرد صیغه های مختلف آن

1

2- مفعول مطلق و مفعول فیه

75/0

3-  حال

1

4-  تمییز

75/0

5- مستثنی

5/1

6- منادی ، حرف عطف، مضاعف

5/1

7- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

8-  التشكیل

75/0

9-  سوالاتی كه دبیر به اختیارخود از موضوعات مختلف كتاب طرح می كند.

تذكر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.

 


بارم بندی كتاب عربی (3) سال سوم رشته علوم انسانی


نمره

عنا وین

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم وشهریور)

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

75/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

75/1

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی ومفاهیم واژه ها ازقبیل:دادن واژه های عربی وخواستن معادل فارسی آن ودادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن ودادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6- تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

 

ب: كاربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

75/1

1- یادآوری مباحث

5/0

2- شناخت فعل معتل و انواع آن

75/1

3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن

1

4- مفعول مطلق و مفعول له

1

5- توابع

2

6- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

7- التشكیل

نمره

عناوین

نوبت دوم و شهریور :

1

1- یادآوری مباحث

1

2- ساختن صیغه های مختلف از فعل معتل

5/0

3- مفعول مطلق و مفعول له

5/0

4- توابع

5/0

5- حال

5/0

6- تمییز

5/0

منادی

5/0

استثناء

5/0

9- تعجب و مدح و ذم

1

10- بلاغت

75/1

11- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

12- التشكیل

تذكر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.

 
طبقه بندی: درس و آموزش،
برچسب ها: بارم بندی عربی (2) رشته ادبیات و علوم انسانی، عربی(3) سال سوم رشته های غیر علوم انسانی،
[ چهارشنبه 15 دی 1389 ] [ 02:51 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :