تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید

1- للترجمة:

- البرُّ أن تعمل فی السرّ عمل العلانیة.

- الغوّاصون یغوصون فی اعماق البحر بواسطة المعدّات الحدیثه:

 

 

2

 

2-عین الصحیح فی ترجمة المفردات:

-       أسواد:(سبز/ سیاه) فئات:0فلات‌ها/ گروه‌ها)

محیط:(البیئة/المادة) خون(الدّمع/الدّم/العِرق)

 

1

 

3- للتعریب: مسلماً مومن به خدا توكل می‌كند.

1

4- عین الأصحّ فی الترجمة:

1- «تجهد الطالبة اجتهاداً»   1- دانش‌آموز بسیار كوشش می‌كند.

                                  2- یقیناً دانش‌آموز تلاش می‌كند.

2-«فاصبروا صبراً جمیلاً»:   1- به نیكی صبر پیشه كنید.

                                 2- صبری نیكو را پیشه سازید.

 

1

 

 

 

5- صحّح الأخطاء:«تَستغفر التائبُ مِن ذنبه استغفارِ الآملین»

1

6- شكَل الكلمات التی أشیر إلیها بخط:

«استخدم القرآن الادلة المتنوعة لتشمل جمیع الناس»

 

1

7- عین المفعول المطلق و المفعول فیه:

« وقف النبیّ (ص) لحظة عند الاطفال و شاهد لعبهم مشاهدة الحكم»

5/1

8- عین المفعول المطلق بین العبارات التالیة.

1- شكراً مِن ارشادك            2- إنَ فی العبادة شكراً لله   3- المومن یحبّ الشكرَ لله

5/0

9- عین الجواب فی‌الاعراب و التحلیل للعبارة «أنزل الله الیكم ذكراً»:

1- أنزَلَ: فعل امر-للمخاطب-مجرد ثلاثی- مبنی- صحیح-متعد         صحیح        خطا

2-الله: اسم الجلالة- مفرد-مذكر-معرب-جامد-منصرف/فاعل و مرفوع  صحیح      خطا

3- كم: ضمیر متصل للجر- معرفه-مبنی-للمخاطبات/مجرور محلاً      صحیح        خطا

4- ذكراً: اسم-مفرد-مذكر-معرب-نكره-منصرف/مفعول به و منصوب صحیح    خطا

1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه. ص سوم،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:36 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

1- للترجمة:

-ما أردتم بهذا الذی صَنعتم؟

- لم یُشفَ الوالد فالقاه ولده فی خارج المدینة.

- جعلت ظاهرة قوس قزخ السماء خلاَبة.

 

 

 

25/2

2- للتعریب: آیا به خدا امید داری؟

1

3- الكلمات: بالفارسیة: المُترَف...........          خانَ ..................

                  بالعربیه:    گردنبد............      روزهای بارانی................. 

1

4- عیّن الأخطاء فی‌الترجمة:«لا أنسَی حكایتی مع والدی الذی عجز أن یمشی»

«نباید حكایتم با فرزندم را فراموش كنی او قادر نیست راه برود»

1

5- - انتخب الترجمه الصحیحة:

الف- اُدعُ ربَك أن یعفو دنبی          1- از خدایت می‌خواهم گناهت را ببخشد.

                                         2- از خدایت بخواه گناه مرا ببخشد.

ب-حَكَموا علی عالمهم بالسجن       1- دانشمند آنها را به زندان محكوم كردند.

                                         2- آنها دانشمند خود را به زندان محكوم كردند.

ج- تَعَوَّدنا أن نقدّم الهدایا لملوكنا:    1- عادت كردیم به پادشاهان خود هدایا تقدیم كنیم.

                                         2- برگشتیم تا برای پادشاه خود هدیه‌ای تهیه كنیم. 

75/0

6- املأ الفراغات بالضمایر المناسبة:

-.............. هدیتَ -............. دعوتُم-............... یَتلون-..............یهدیَن

1

7- صُغ الصیغة المناسبة:

- تَتلو (للغائبینَ)............- یَرمی(للمخاطبة)............ تَنسَی(الأمر).............

75/0

8- انتخب الصیغة المناسبة: الف- هی..........(خَشَت-خَشِیت)

ب- هُنَّ..............(هدینَ/هدیتَنَّ)ج-أنتنّ........(تَرجون-ترجینَ)

75/0

9- للإعراب و التحلیل الصرفی:«أنتم تَمشون بتواضعِ»

 

5/1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه. ص دوم،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

1- للترجمة:

- الهی أنا اطلبُ منك أن تنطقنی بالهدی.

- كانَ النبیّ (ص)یوكّد علی احترام الصغار

 

- الجهلُ مرضَ دواؤه الحبر و القلم

 

 

25/2

 

 

2- للتعریب: خدا یا در قلبم نور و علم قرار بده.

1

3- الكلمات: بالفارسیة  أزكی............         راحَ............

               بالعربیة     پشیمانی............      آرزو.........

1

 

4- عین الترجمة الصحیحة:

1- «لقاك هوای»     الف- دیدار تو آرزوی من است.

                          ب- آرزوی تو دیدار من است.

2- أجلس الرجلُ الولدَ عنده:       الف- مرد نزد فرندش نیست.

                                      ب- مرد فرزند را نزد خود نشاند.

 

5/0

 

 

 

 

الفعل

الحروف الاصیلة و نوع المعتل

نوع الاعلال

 

 

 

 

 

 

5- اجعَل الافعال المعتلة فی الجدول:

1- الله یَعدكم مغفرةً منه.

2- إلهی! هَب لی رضاك.

 

1

 

 

6- اكتب الصیغة المطلوبة:

هم.........(فازَ)             أنتنّ........... (قال)

یَعودُ...........(للغائبات)          تَسیر.........(امر مخاطب)

 

1

 

7- اجعل فی الفراغ الضمیر المناسب:

- ......... عِدْنَ بالخیر        - .........عُدنَ صباحاً

 

1

8- صحّح الأخطاء فی‌الترجمة:«اِستطاعَ الانسانُ أن یكتبَ بالقلم و یَفوز فی حیاتِهِ»

انسان می‌تواند با قلمی بنویسد و در زندگی، خود را سعادتمند كند.

 

75/0

9- للإعراب و التحلیل الصرفی:«أنتَ تجودُ عَلَیَّ»

5/1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:29 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
دوستان عزیز سلام . خدا قوت
من خیلی سعی کردم که همه ی بارم بندی های سال 92-93 رو اینجا بذارم ولی نمیدونم چرا کامل نمی بینمشون. به هر حال اگر مطلب کامل رو خواستید به این لینک مراجعه کنید.
http://arabic-dept.talif.sch.ir/?page_id=104&menu_id=1&menu_item_id=525طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان،
برچسب ها: بارم بندی 92-93 به طور کامل،
دنبالک ها: بارم بندی،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 04:54 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
لف: ترجمه عبارت‌ها و درك و فهم متون (13 نمره)( مشترك در امتحان پایانی نوبت‌های اول ،دوم وشهریور) «صورت سؤال‌ها به زبان عربی باشد. »

عناوین

نمره

1-ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها و تمرینات
2- سؤالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه
3- تهیه متن متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشی طرح شود.(5/1 نمره) و نیم نمره باقی مانده در ارتباط با مفرد،جمع یا معنی كلمه باشد)
4- تصحیح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان :

ترجمه سه واژه از عربی به فارسی و یکی از فارسی به عربی

مترادف و متضاد
6- تعریب

7- تکمیل ترجمه ناقص

5
2
2

 

 

1
5/1

 

 

5/0

1

ب : قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال‌ها به زبان عربی باشد.» نوبت اول :

عناوین

نمره

1- یادآوری مباحث سال گذشته
2- شناخت فعل معتل و انواع آن
3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن
4- مفعول مطلق و مفعول له
5- توابع
6- الاعراب و التحلیل الصرفی
7- التشكیل

1
75/0
25/1
1
1
5/1
5/0

 

    قواعد:نوبت دوم ( خرداد و شهریور و دی و بزرگسال) :

عناوین

نمره

1- یادآوری مباحث سال گذشته
2- شناخت و ساخت صیغه های مختلف از فعل معتل
3-مفعول مطلق و مفعول له
4-توابع
5- حال
6-تمییز
7ـ منادی
8ـ استثناء
9- تعجب و مدح و ذم
10- بلاغت
11- الاعراب و التحلیل الصرفی
12- التشكیل

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
1
1
5/0


ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان،
برچسب ها: بارم بندی كتاب عربی (3)سال سوم نظری رشته ادبیات و علوم انسانی كد2/254،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
الف- ترجمه جمله،کلمه؛ کاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلب (13 نمره)

« صورت سؤال به زبان عربی باشد وداخل پرانتز به فارسی ترجمه شود.»

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم و شهریور)

عناوین

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرینات 
2- سؤالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه
3- تهیه متن متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشی طرح شود (2 نمره) و نیم نمره باقی مانده نیز در ارتباط با معنی، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحیح اغلاط  در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان مانند:
-
  ترجمه سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی 
-
  مترادف و متضاد 
6- تکمیل ترجمه ناقص
7-تعریب

5

5/1

5/2

1

 5/1

1

5/0

ب- قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال به زبان عربی باشدوبه زبان فارسی ترجمه شود.» نوبت اول :

عناوین

نمره

1- معرفه و نكره
2- اعراب فرعی
3- اعراب تقدیری و محلی
4- صفت و مضاف الیه
5- التحلیل الصرفی و الاعراب
6- التشكیل

1
2
1
5/1
1
5/0

 ب- قواعد ( 7 نمره) نوبت دوم ( خرداد، شهریور و بزرگسال):

عناوین

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعی،تقدیری و محلی
3- عدد

4- صفت و مضاف الیه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس
9- الاعراب و التحلیل الصرفی
10- التشكیل

5/0
1

25/0
75/0
1
5/0
75/0
75/0
1
5/0ادامه مطلب برچسب ها: بارم‌بندی درس عربی(2)سال دوم دبیرستان كلیه رشته‌ها به‌استثنای رشته ‌ادبیات و علوم‌ انسانی، سال92-93،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 03:55 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]


بانک مرکزی در راستای تامین امنیت بستر فعالیت‌‌های نظام بانکی و لزوم اطلاع‌رسانی به کاربران حقیقی و حقوقی بانک و همچنین پیرو اطلاعیه‌های قبلی، اخیرا توصیه‌های امنیتی در خصوص خدمات حضوری و غیر حضوری را دو بخش ارائه کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست تا با رعایت مواردی در بانکداری حضوری که شامل دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان و همچنین بانکداری غیر حضوری که در بستر‌های مخابراتی، از قبیل اینترنت بانک، تلفن بانک و همراه بانک، انجام می‌شود، از اطلاعات و سرمایه‌های خود به‌ دقت حفاظت کنند. این موارد شامل نکات زیر می‌باشد:
ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب و برنامه های مفید،
برچسب ها: دستگاه خودپرداز و کارتخوان، توصیه‌های خدمات غیرحضوری، دستگاه‌کارتخوان،
[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 06:09 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

شورای دبیران


شماره

روز

تاریخ

ساعت


1

2شنبه

27/6/91

12


2

1شنبه

23/7/91

123

شنبه

27/8/91

124

4شنبه

22/9/91

125

3 شنبه

26/10/91

126

1شنبه

15/11/91

127

2شنبه

14/12/91

128

3شنبه

20/1/92

129

4شنبه

11/2/92

12
ادامه مطلب

طبقه بندی: معاون دبیرستان،
برچسب ها: جدول زمان‌بندی تشکیل شوراها(3)،
[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

آموزش خانواده


شماره

روز

تاریخ

ساعت


 

 

 

 


1

4شنبه

12/7/91

162

2شنبه

22/8/91

163

2شنبه

13/9/91

164

2شنبه

18/10/91

165

2شنبه

9/11/91

166

2شنبه

21/12/91

167

2شنبه

26/1/92

168

2شنبه

23/2/92

16
ادامه مطلب

طبقه بندی: معاون دبیرستان،
[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ 07:46 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

امسال معاونت آموزشی همه وقتم را به خود اختصاص داد. همواره دنبال فراغتی بودم که در آن مستندات مورد نیاز یک معاون را منتشر کنم.حال که به پایان امتحانات نزدیک شده ایم کمی به این مساحت نزدیک شده ام. یکی از کارهای معاون تنظیم یک برنامه کلی برای انجمن اولیا ، شورای دبیران ، آموزش خانواده و ... است. این نمونه ای است که در دبیرستان ما و در سال تحصیلی گذشته مورد استفاده قرار گرفت. امیدوارم به کار شما نیز بیایدجدول ها را به صورت word گذاشتم تا قابل ویرایش باشند. در پایان می توانید همه را در یک صفحه a4 جای دهید. التماس دعا

به ادامه توجه کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: معاون دبیرستان،
برچسب ها: جدول زمان‌بندی تشکیل شوراها،
[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ 07:45 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 06:06 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

.خیلی‌ها تصور می‌کنند که لاغری و خوش اندامی در گرو نخوردن و رژیم‌های سخت است. اما باید بدانید خداوند مواد غذایی متنوعی آفریده است که به لاغری کمک می‌کنند : ماهی آزاد، چای یا برخی از میوه‌ها خواص لاغری دارند.
 

در واقع برخی از این مواد غذایی حتی چربی سوز نیز محسوب می‌شوند برای همین چه در رژیم باشید یا نه این مواد غذایی خوشمزه شما را به اندام ایده آل‌تان نزدیک خواهند کرد بدون این‌که زحمتی برای‌تان داشته باشند.

کدو مسمایی : همیار لاغری

کدو مسمایی حاوی مقدار ناچیزی سدیم و نمک است و برای همین نقش بسزایی در زیبایی اندام ایفا می‌کند. این گیاه خوشمزه احتباس آب را محدود می‌کند اما خود از مایع فراوانی تشکیل شده است. نتیجه این‌که کدو مسمایی حذف توکسین‌ها، چربی‌ها و سلولیت را تسهیل می‌بخشد. در نهایت باید بگوییم که پوست کدو مسمایی سرشار از فیبرهایی است که به کاهش وزن کمک می‌کنند.

میزان کالری :
 15
کالری در هر 100 گرم


شاخص گلیسمی :
صفر! کدو مسمایی فاقد قند است و نمی‌تواند میزان قند خون را که باعث ذخیره‌ی کالری‌ها می‌شود، بالا ببرد.

ماهی آزاد : چربی سوز

ماهی آزاد به ماده‌ای چرب مشهور است. اما این تصور درستی نیست برعکس ماهی آزاد لاغر کننده است. این ماهی حاوی «چربی‌های مفیدی» است که به امگا3 ها شهرت دارند و برای شریان‌ها و مغز مفیدند. این مغذی‌ها از انباشتگی چربی‌های مضر جلوگیری به عمل آورده و به دفع قندها کمک می‌کنند. در نهایت باید بگوییم که برخلاف چربی‌های دیگر، بدن به راحتی می‌تواند امگا3 ها را بسوزاند.

میزان کالری :
 170
کالری در هر 100 گرم
شاخص گلیسمی :
صفر! ماهی آزاد مانع از انبار شدن کالری‌ها می‌شود.

 

سیب : جلوی گرسنگی را می‌گیرد

سیب سرشار از پکتین است که جلوی گرسنگی را می‌گیرد و میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارد.

این میوه کالری کمی دارد و به حذف چربی‌ها کمک می‌کند. فیبرهای سیب در معده حجیم شده و به صورت ژل چسبنده‌ای در می‌آیند که با چربی‌ها مبارزه می‌کند.

توصیه می‌شود سیب (پخته یا خام) را با پوست میل کنید زیرا پوست این میوه حاوی فیبرهایی است که باعث تحریک عبور مواد غذایی از روده می‌شوند. توجه داشته باشید که در 100 گرم سیب با پوست 3,7 گرم فیبر و در 100 گرم سیب پوست کنده 2,1 گرم فیبر وجود دارد.

میزان کالری :
 49
کالری در هر 100 گرم

شاخص گلیسمی : 6

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب و برنامه های مفید،
برچسب ها: غذا. رژیم غذایی،
[ چهارشنبه 1 خرداد 1392 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
در این جلسه که قسمت ششم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون قضا و قدر  و تقدیر الهی صحبت کنیم و چهارمین ویژگی هدف را نیز بررسی کنیم.

دوستان ما در مسائل الهی یه قضا داریم یه قدر.
میگن قضا حکم قطعی خداست و تغییر ناپذیره و در مسائل محدودی هم هست – که ما میگیم تغییر پذیر هست – و قدر حکم غیر قطعی خداست که قابل تغییر هستش.
مثلا مرگ قطعی من و شما دست خداست ، مرگ حکم قطعی خداست ، ولی ما می تونیم یه دست کوچولو توش ببریم ، چجوری ؟
میتونیم مرگ رو جلو بندازیم ، شمع های تولد رو دیدید ؟ 5 دقیقه می سوزه و تموم میشه ، شمع های معمولی نیم ساعت میسوزه ، شمع بزرگا که سر سفره ی عقد میذارن دو ساعت میسوزه و تموم میشه ، این شمعهای خیلی بزرگ که تو مغازه ها میذارن ممکنه یک روز طول بکشه تا بسوزه ، حالا ما می تونیم اون شمعی که دو ساعت میسوزه رو سر دقیقه ی اول فوت کنیم خاموش بشه.
ما می تونیم مرگمون رو جلو بندازیم ، خودشو می کشه ، میندازه زیر ماشین ، العبد یدبر و الله یقدر ، بنده تدبیر می کنه و خدا تقدیر.
ولی میگن مرگ قطعی جزو قضای الهیه و قابل تغییره.
من با روایت و آیه واستون ثابت می کنم حتی قضای الهی هم قابل تغییره.
زمان حضرت داوود و سلیمان ، حضرت عزرائیل ، در بین مردم بوده و همه می دیدن ایشون رو ، هر وقت به کسی نگاه می کرده اون فرد می فهمیده که دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونه.
در مجلس حضرت داوود ، عزرائیل به یه جوونی چپ چپ نگاه می کنه ، جوونه پا میشه در میره ، حضرت داوود به عزرائیل میگه این چه کاری بود کردی ؟ جوون میگه من یادم اومد 8 روز دیگه قراره جون این رو بگیرم.
حضرت داوود سریع یه پیک میفرسته سمت جوون میگه همین الان زن بگیر ! چرا ؟ حضرت داوود میگه میخوام در این 8 روز از نعمات خدا استفاده کنه.
8 روز بعد حضرت داوود پیک می فرسته ببینه جوونه چی شد ، میبینن نمرده ، دوباره 8 روز بعدش پیک می فرستن میگن هنوز نمرده ، 8 روز بعدش دوباره می فرسته بازم میگن نمرده ! قرار بود این بمیره که ! چی شد پس ؟
به خدا عرض می کنه خدا این قرار بود بمیره ، 24 روز گذشته هنوز زنده است که !
خدا بهش میگه ، داوود ! تو که پیامبر ما هستی فکر می کنی از ما کریم تری ؟ تو دلت سوخت گفتی بره زن بگیره ، من از تو کریم ترم ، چون ازدواج کرد 30 سال به عمرش اضافه کردم.
روایت داریم اون چیزی که حتی توی لوح محفوظ هم نوشته شده قابل تغییره ، خیلی خودتون رو درگیر این چیزا نکنید.
همت کن تلاش کن بیخود هم نگو تقدیره اینه تقدیر اونه ، خودت تلاش کن و تقدیر خودت رو خودت رقم بزن.
و امام صادق می فرمایند : خدا به اندازه ی نیت مردم ، کمک به آنان را مقدر می کنه.
حضرت علی – علیه السلام – می فرمایند : به درستی که خدا به هر بنده ای به اندازه ی نیتش عطا می کند.
خب بریم سر بحث هدف ، این بحث خیلی مهمه چرا ؟ میان کلاس میگم فرهنگ خیلی خوشگل حرف میزنه ها ، ولی چیکار کنیم ، تقدیر ما اینه که بدبخت باشیم زندگیمون همین باشه ، چرا الکی خودمون رو اذیت کنیم و هدفهای بزرگ بنویسیم.
خب برگردیم سر بحت هدف.


ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: تکنیک های موفقیت" استاد شاهین فرهنگ،
[ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 ] [ 11:21 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
خب دوستان در جلسه ی قبلی گفتیم که یکی از ویژگی های هدف بزرگ بودن اونه .

حافظ میگه :
ذره را تا نبود همت عالی ، حافظ     طالب چشمه ی خورشید درخشان نشود.


خورشید میخوای ؟ همت بلند داشته باش.


هیچ وقت طالب کدخدایی یک ده با 20 خانوار ، مدیرعامل یک کمپانی با 20 هزار پرسنل نمی شود.
از الان مدیر اون کمپانی شدن را بخواه تا بهش برسی.


هدف باید طوری باشه که در ما حس مبارزه جویی و مبارزه طلبی رو برانگیخته کنه ، من و شما سالهاست در ساحل امن زندگیمون نشستیم و حاضر نیستیم پا به اقیانوس بذاریم ، حاضر نیستیم مبارزه کنیم و به دل دریا بزنیم.
هدفی که غیرجسورانه باشد ما رو به مبارزه دعوت نمی کنه.ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: کلیدهای موفقیت / یازدهمین کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند،
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 12:12 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

در سه جلسه گذشته در مورد یازدهمین کلید موفقیت یعنی زندگی هدفمند صحبت کردیم ، از تفاوت مقصد ، ارزش و هدف گفتیم در این جلسه که قسمت چهارم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون ویژگی های هدف صحبت کنیم.


و اما ویژگی های هدف :
1-    هدف باید متعالی باشد : هدف باید باعث رشد ما بشه ، ما رو بالا ببره ، نه اینکه باعث انحطاط ما بشه و ما رو زمین بزنه.


یکی میگه من میخوام رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر قبول بشم ، دوست عزیز ! چرا میخوای به اینجا برسی ؟
میگه این دخترخاله ی من یه لیسانس کتابداری از دانشگاه فلان شهر کوچیک داره همچین فیس و افاده میاد ، میخوام قبول شم بکنم تو چشش !


آیا این هدف متعالیه ؟ نه !
آقا من میخوام پرایدم رو بفروشم 206 بخرم ، چرا ؟ آقا شرمنده ببخشید جسارته ، قبلا ما با پراید بوق میزدیم تحویل می گرفتن ! الان هر چی بوق میزنی ... هیچی ! 206 کمتر سوار نمیشن ! این هدف متعالیه ؟ دنبال ناموس مردم راه افتادن باعث رشد و پیشرفته ؟ .


یکی هم میخواد 206 بخره ، میگه من دوست دارم این ماشین رو ها ، ولی میخوام گاه گاهی هم همسایه ها یا خانواده کاری داشتن انجام بدم براشون ، هر از چند گاهی سفر زیارتی بریم یا سیاحتی بریم دلمون باز بشه ، خانواده ام رو شاد کنم ، راحتی بیشتری براشون فراهم کنم. این هدفه که متعالیه.
پس دو نفر میتونن هدفشون یکی باشه ، ولی برای یکی باعث رشد و پیشرفته و برای دیگری باعث سقوط و انحطاط .

2-    ما باید هدفی رو انتخاب کنیم که به صلاح ما باشد :
سوال ! از کجا بفهمیم هدفی به صلاح ماست ؟ سه تا دلیل میاریم.
الف ) تایید خدا و عقل : من به حول و قوه ی الهی میخوام فردا صبح بانک سرکوچه مون رو بزنم!
خدا تایید می کنه ؟ نه ! عقل تایید می کنه ؟ نه !
ب) مقدور بودن : من 70 سالمه ، کل ورزشی که در طول عمرم انجام دادم این بوده که زیر رختخواب انگشتام رو تکون دادم !
حالا اومدم کلاس فرهنگ ، اوووووو ... هدف داشته باشیم ! من میخوام بشم قهرمان کشتی دنیا ! میشه ؟ مقدوره ؟ مقدور نیست.
فردا صبح امتحان کنکوره ! اومدم کلاس موفقیت ، هدف داشته باشیم ، هدفم اینه که فردا تو کنکور قبول شم هیچی هم نخوندم ! مقدور نیست.
ج) اولویت : آیا هدفی نیست که از این مهمتر باشه ؟ ضرورت و لزوم بیشتری داشته باشه ؟


با این سه پارامتر متوجه میشیم که هدفی به صلاح هست یا نه.

http://banki.ir/akhbar/1-news/5613-keys-to-success-31ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند،
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 12:08 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 25 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :