تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید

1- للترجمة:

- البرُّ أن تعمل فی السرّ عمل العلانیة.

- الغوّاصون یغوصون فی اعماق البحر بواسطة المعدّات الحدیثه:

 

 

2

 

2-عین الصحیح فی ترجمة المفردات:

-       أسواد:(سبز/ سیاه) فئات:0فلات‌ها/ گروه‌ها)

محیط:(البیئة/المادة) خون(الدّمع/الدّم/العِرق)

 

1

 

3- للتعریب: مسلماً مومن به خدا توكل می‌كند.

1

4- عین الأصحّ فی الترجمة:

1- «تجهد الطالبة اجتهاداً»   1- دانش‌آموز بسیار كوشش می‌كند.

                                  2- یقیناً دانش‌آموز تلاش می‌كند.

2-«فاصبروا صبراً جمیلاً»:   1- به نیكی صبر پیشه كنید.

                                 2- صبری نیكو را پیشه سازید.

 

1

 

 

 

5- صحّح الأخطاء:«تَستغفر التائبُ مِن ذنبه استغفارِ الآملین»

1

6- شكَل الكلمات التی أشیر إلیها بخط:

«استخدم القرآن الادلة المتنوعة لتشمل جمیع الناس»

 

1

7- عین المفعول المطلق و المفعول فیه:

« وقف النبیّ (ص) لحظة عند الاطفال و شاهد لعبهم مشاهدة الحكم»

5/1

8- عین المفعول المطلق بین العبارات التالیة.

1- شكراً مِن ارشادك            2- إنَ فی العبادة شكراً لله   3- المومن یحبّ الشكرَ لله

5/0

9- عین الجواب فی‌الاعراب و التحلیل للعبارة «أنزل الله الیكم ذكراً»:

1- أنزَلَ: فعل امر-للمخاطب-مجرد ثلاثی- مبنی- صحیح-متعد         صحیح        خطا

2-الله: اسم الجلالة- مفرد-مذكر-معرب-جامد-منصرف/فاعل و مرفوع  صحیح      خطا

3- كم: ضمیر متصل للجر- معرفه-مبنی-للمخاطبات/مجرور محلاً      صحیح        خطا

4- ذكراً: اسم-مفرد-مذكر-معرب-نكره-منصرف/مفعول به و منصوب صحیح    خطا

1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه. ص سوم،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:36 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

1- للترجمة:

-ما أردتم بهذا الذی صَنعتم؟

- لم یُشفَ الوالد فالقاه ولده فی خارج المدینة.

- جعلت ظاهرة قوس قزخ السماء خلاَبة.

 

 

 

25/2

2- للتعریب: آیا به خدا امید داری؟

1

3- الكلمات: بالفارسیة: المُترَف...........          خانَ ..................

                  بالعربیه:    گردنبد............      روزهای بارانی................. 

1

4- عیّن الأخطاء فی‌الترجمة:«لا أنسَی حكایتی مع والدی الذی عجز أن یمشی»

«نباید حكایتم با فرزندم را فراموش كنی او قادر نیست راه برود»

1

5- - انتخب الترجمه الصحیحة:

الف- اُدعُ ربَك أن یعفو دنبی          1- از خدایت می‌خواهم گناهت را ببخشد.

                                         2- از خدایت بخواه گناه مرا ببخشد.

ب-حَكَموا علی عالمهم بالسجن       1- دانشمند آنها را به زندان محكوم كردند.

                                         2- آنها دانشمند خود را به زندان محكوم كردند.

ج- تَعَوَّدنا أن نقدّم الهدایا لملوكنا:    1- عادت كردیم به پادشاهان خود هدایا تقدیم كنیم.

                                         2- برگشتیم تا برای پادشاه خود هدیه‌ای تهیه كنیم. 

75/0

6- املأ الفراغات بالضمایر المناسبة:

-.............. هدیتَ -............. دعوتُم-............... یَتلون-..............یهدیَن

1

7- صُغ الصیغة المناسبة:

- تَتلو (للغائبینَ)............- یَرمی(للمخاطبة)............ تَنسَی(الأمر).............

75/0

8- انتخب الصیغة المناسبة: الف- هی..........(خَشَت-خَشِیت)

ب- هُنَّ..............(هدینَ/هدیتَنَّ)ج-أنتنّ........(تَرجون-ترجینَ)

75/0

9- للإعراب و التحلیل الصرفی:«أنتم تَمشون بتواضعِ»

 

5/1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه. ص دوم،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

1- للترجمة:

- الهی أنا اطلبُ منك أن تنطقنی بالهدی.

- كانَ النبیّ (ص)یوكّد علی احترام الصغار

 

- الجهلُ مرضَ دواؤه الحبر و القلم

 

 

25/2

 

 

2- للتعریب: خدا یا در قلبم نور و علم قرار بده.

1

3- الكلمات: بالفارسیة  أزكی............         راحَ............

               بالعربیة     پشیمانی............      آرزو.........

1

 

4- عین الترجمة الصحیحة:

1- «لقاك هوای»     الف- دیدار تو آرزوی من است.

                          ب- آرزوی تو دیدار من است.

2- أجلس الرجلُ الولدَ عنده:       الف- مرد نزد فرندش نیست.

                                      ب- مرد فرزند را نزد خود نشاند.

 

5/0

 

 

 

 

الفعل

الحروف الاصیلة و نوع المعتل

نوع الاعلال

 

 

 

 

 

 

5- اجعَل الافعال المعتلة فی الجدول:

1- الله یَعدكم مغفرةً منه.

2- إلهی! هَب لی رضاك.

 

1

 

 

6- اكتب الصیغة المطلوبة:

هم.........(فازَ)             أنتنّ........... (قال)

یَعودُ...........(للغائبات)          تَسیر.........(امر مخاطب)

 

1

 

7- اجعل فی الفراغ الضمیر المناسب:

- ......... عِدْنَ بالخیر        - .........عُدنَ صباحاً

 

1

8- صحّح الأخطاء فی‌الترجمة:«اِستطاعَ الانسانُ أن یكتبَ بالقلم و یَفوز فی حیاتِهِ»

انسان می‌تواند با قلمی بنویسد و در زندگی، خود را سعادتمند كند.

 

75/0

9- للإعراب و التحلیل الصرفی:«أنتَ تجودُ عَلَیَّ»

5/1
طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان، درس و آموزش،
برچسب ها: تکلیف عید (آزمون ارزشیابی) دخترای گلم در کلاس سوم تجربی دبیرستان عفاف و هدف در6 صفحه،
[ دوشنبه 25 اسفند 1393 ] [ 11:29 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
دوستان عزیز سلام . خدا قوت
من خیلی سعی کردم که همه ی بارم بندی های سال 92-93 رو اینجا بذارم ولی نمیدونم چرا کامل نمی بینمشون. به هر حال اگر مطلب کامل رو خواستید به این لینک مراجعه کنید.
http://arabic-dept.talif.sch.ir/?page_id=104&menu_id=1&menu_item_id=525طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان،
برچسب ها: بارم بندی 92-93 به طور کامل،
دنبالک ها: بارم بندی،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
لف: ترجمه عبارت‌ها و درك و فهم متون (13 نمره)( مشترك در امتحان پایانی نوبت‌های اول ،دوم وشهریور) «صورت سؤال‌ها به زبان عربی باشد. »

عناوین

نمره

1-ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها و تمرینات
2- سؤالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه
3- تهیه متن متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشی طرح شود.(5/1 نمره) و نیم نمره باقی مانده در ارتباط با مفرد،جمع یا معنی كلمه باشد)
4- تصحیح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان :

ترجمه سه واژه از عربی به فارسی و یکی از فارسی به عربی

مترادف و متضاد
6- تعریب

7- تکمیل ترجمه ناقص

5
2
2

 

 

1
5/1

 

 

5/0

1

ب : قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال‌ها به زبان عربی باشد.» نوبت اول :

عناوین

نمره

1- یادآوری مباحث سال گذشته
2- شناخت فعل معتل و انواع آن
3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن
4- مفعول مطلق و مفعول له
5- توابع
6- الاعراب و التحلیل الصرفی
7- التشكیل

1
75/0
25/1
1
1
5/1
5/0

 

    قواعد:نوبت دوم ( خرداد و شهریور و دی و بزرگسال) :

عناوین

نمره

1- یادآوری مباحث سال گذشته
2- شناخت و ساخت صیغه های مختلف از فعل معتل
3-مفعول مطلق و مفعول له
4-توابع
5- حال
6-تمییز
7ـ منادی
8ـ استثناء
9- تعجب و مدح و ذم
10- بلاغت
11- الاعراب و التحلیل الصرفی
12- التشكیل

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
1
1
5/0


ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه سؤال و امتحان،
برچسب ها: بارم بندی كتاب عربی (3)سال سوم نظری رشته ادبیات و علوم انسانی كد2/254،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
الف- ترجمه جمله،کلمه؛ کاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلب (13 نمره)

« صورت سؤال به زبان عربی باشد وداخل پرانتز به فارسی ترجمه شود.»

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم و شهریور)

عناوین

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرینات 
2- سؤالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه
3- تهیه متن متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشی طرح شود (2 نمره) و نیم نمره باقی مانده نیز در ارتباط با معنی، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحیح اغلاط  در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان مانند:
-
  ترجمه سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی 
-
  مترادف و متضاد 
6- تکمیل ترجمه ناقص
7-تعریب

5

5/1

5/2

1

 5/1

1

5/0

ب- قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال به زبان عربی باشدوبه زبان فارسی ترجمه شود.» نوبت اول :

عناوین

نمره

1- معرفه و نكره
2- اعراب فرعی
3- اعراب تقدیری و محلی
4- صفت و مضاف الیه
5- التحلیل الصرفی و الاعراب
6- التشكیل

1
2
1
5/1
1
5/0

 ب- قواعد ( 7 نمره) نوبت دوم ( خرداد، شهریور و بزرگسال):

عناوین

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعی،تقدیری و محلی
3- عدد

4- صفت و مضاف الیه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس
9- الاعراب و التحلیل الصرفی
10- التشكیل

5/0
1

25/0
75/0
1
5/0
75/0
75/0
1
5/0ادامه مطلب برچسب ها: بارم‌بندی درس عربی(2)سال دوم دبیرستان كلیه رشته‌ها به‌استثنای رشته ‌ادبیات و علوم‌ انسانی، سال92-93،
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

.خیلی‌ها تصور می‌کنند که لاغری و خوش اندامی در گرو نخوردن و رژیم‌های سخت است. اما باید بدانید خداوند مواد غذایی متنوعی آفریده است که به لاغری کمک می‌کنند : ماهی آزاد، چای یا برخی از میوه‌ها خواص لاغری دارند.
 

در واقع برخی از این مواد غذایی حتی چربی سوز نیز محسوب می‌شوند برای همین چه در رژیم باشید یا نه این مواد غذایی خوشمزه شما را به اندام ایده آل‌تان نزدیک خواهند کرد بدون این‌که زحمتی برای‌تان داشته باشند.

کدو مسمایی : همیار لاغری

کدو مسمایی حاوی مقدار ناچیزی سدیم و نمک است و برای همین نقش بسزایی در زیبایی اندام ایفا می‌کند. این گیاه خوشمزه احتباس آب را محدود می‌کند اما خود از مایع فراوانی تشکیل شده است. نتیجه این‌که کدو مسمایی حذف توکسین‌ها، چربی‌ها و سلولیت را تسهیل می‌بخشد. در نهایت باید بگوییم که پوست کدو مسمایی سرشار از فیبرهایی است که به کاهش وزن کمک می‌کنند.

میزان کالری :
 15
کالری در هر 100 گرم


شاخص گلیسمی :
صفر! کدو مسمایی فاقد قند است و نمی‌تواند میزان قند خون را که باعث ذخیره‌ی کالری‌ها می‌شود، بالا ببرد.

ماهی آزاد : چربی سوز

ماهی آزاد به ماده‌ای چرب مشهور است. اما این تصور درستی نیست برعکس ماهی آزاد لاغر کننده است. این ماهی حاوی «چربی‌های مفیدی» است که به امگا3 ها شهرت دارند و برای شریان‌ها و مغز مفیدند. این مغذی‌ها از انباشتگی چربی‌های مضر جلوگیری به عمل آورده و به دفع قندها کمک می‌کنند. در نهایت باید بگوییم که برخلاف چربی‌های دیگر، بدن به راحتی می‌تواند امگا3 ها را بسوزاند.

میزان کالری :
 170
کالری در هر 100 گرم
شاخص گلیسمی :
صفر! ماهی آزاد مانع از انبار شدن کالری‌ها می‌شود.

 

سیب : جلوی گرسنگی را می‌گیرد

سیب سرشار از پکتین است که جلوی گرسنگی را می‌گیرد و میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارد.

این میوه کالری کمی دارد و به حذف چربی‌ها کمک می‌کند. فیبرهای سیب در معده حجیم شده و به صورت ژل چسبنده‌ای در می‌آیند که با چربی‌ها مبارزه می‌کند.

توصیه می‌شود سیب (پخته یا خام) را با پوست میل کنید زیرا پوست این میوه حاوی فیبرهایی است که باعث تحریک عبور مواد غذایی از روده می‌شوند. توجه داشته باشید که در 100 گرم سیب با پوست 3,7 گرم فیبر و در 100 گرم سیب پوست کنده 2,1 گرم فیبر وجود دارد.

میزان کالری :
 49
کالری در هر 100 گرم

شاخص گلیسمی : 6

 ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب و برنامه های مفید،
برچسب ها: غذا. رژیم غذایی،
[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
در این جلسه که قسمت ششم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون قضا و قدر  و تقدیر الهی صحبت کنیم و چهارمین ویژگی هدف را نیز بررسی کنیم.

دوستان ما در مسائل الهی یه قضا داریم یه قدر.
میگن قضا حکم قطعی خداست و تغییر ناپذیره و در مسائل محدودی هم هست – که ما میگیم تغییر پذیر هست – و قدر حکم غیر قطعی خداست که قابل تغییر هستش.
مثلا مرگ قطعی من و شما دست خداست ، مرگ حکم قطعی خداست ، ولی ما می تونیم یه دست کوچولو توش ببریم ، چجوری ؟
میتونیم مرگ رو جلو بندازیم ، شمع های تولد رو دیدید ؟ 5 دقیقه می سوزه و تموم میشه ، شمع های معمولی نیم ساعت میسوزه ، شمع بزرگا که سر سفره ی عقد میذارن دو ساعت میسوزه و تموم میشه ، این شمعهای خیلی بزرگ که تو مغازه ها میذارن ممکنه یک روز طول بکشه تا بسوزه ، حالا ما می تونیم اون شمعی که دو ساعت میسوزه رو سر دقیقه ی اول فوت کنیم خاموش بشه.
ما می تونیم مرگمون رو جلو بندازیم ، خودشو می کشه ، میندازه زیر ماشین ، العبد یدبر و الله یقدر ، بنده تدبیر می کنه و خدا تقدیر.
ولی میگن مرگ قطعی جزو قضای الهیه و قابل تغییره.
من با روایت و آیه واستون ثابت می کنم حتی قضای الهی هم قابل تغییره.
زمان حضرت داوود و سلیمان ، حضرت عزرائیل ، در بین مردم بوده و همه می دیدن ایشون رو ، هر وقت به کسی نگاه می کرده اون فرد می فهمیده که دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونه.
در مجلس حضرت داوود ، عزرائیل به یه جوونی چپ چپ نگاه می کنه ، جوونه پا میشه در میره ، حضرت داوود به عزرائیل میگه این چه کاری بود کردی ؟ جوون میگه من یادم اومد 8 روز دیگه قراره جون این رو بگیرم.
حضرت داوود سریع یه پیک میفرسته سمت جوون میگه همین الان زن بگیر ! چرا ؟ حضرت داوود میگه میخوام در این 8 روز از نعمات خدا استفاده کنه.
8 روز بعد حضرت داوود پیک می فرسته ببینه جوونه چی شد ، میبینن نمرده ، دوباره 8 روز بعدش پیک می فرستن میگن هنوز نمرده ، 8 روز بعدش دوباره می فرسته بازم میگن نمرده ! قرار بود این بمیره که ! چی شد پس ؟
به خدا عرض می کنه خدا این قرار بود بمیره ، 24 روز گذشته هنوز زنده است که !
خدا بهش میگه ، داوود ! تو که پیامبر ما هستی فکر می کنی از ما کریم تری ؟ تو دلت سوخت گفتی بره زن بگیره ، من از تو کریم ترم ، چون ازدواج کرد 30 سال به عمرش اضافه کردم.
روایت داریم اون چیزی که حتی توی لوح محفوظ هم نوشته شده قابل تغییره ، خیلی خودتون رو درگیر این چیزا نکنید.
همت کن تلاش کن بیخود هم نگو تقدیره اینه تقدیر اونه ، خودت تلاش کن و تقدیر خودت رو خودت رقم بزن.
و امام صادق می فرمایند : خدا به اندازه ی نیت مردم ، کمک به آنان را مقدر می کنه.
حضرت علی – علیه السلام – می فرمایند : به درستی که خدا به هر بنده ای به اندازه ی نیتش عطا می کند.
خب بریم سر بحث هدف ، این بحث خیلی مهمه چرا ؟ میان کلاس میگم فرهنگ خیلی خوشگل حرف میزنه ها ، ولی چیکار کنیم ، تقدیر ما اینه که بدبخت باشیم زندگیمون همین باشه ، چرا الکی خودمون رو اذیت کنیم و هدفهای بزرگ بنویسیم.
خب برگردیم سر بحت هدف.


ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: تکنیک های موفقیت" استاد شاهین فرهنگ،
[ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 ] [ 10:21 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
خب دوستان در جلسه ی قبلی گفتیم که یکی از ویژگی های هدف بزرگ بودن اونه .

حافظ میگه :
ذره را تا نبود همت عالی ، حافظ     طالب چشمه ی خورشید درخشان نشود.


خورشید میخوای ؟ همت بلند داشته باش.


هیچ وقت طالب کدخدایی یک ده با 20 خانوار ، مدیرعامل یک کمپانی با 20 هزار پرسنل نمی شود.
از الان مدیر اون کمپانی شدن را بخواه تا بهش برسی.


هدف باید طوری باشه که در ما حس مبارزه جویی و مبارزه طلبی رو برانگیخته کنه ، من و شما سالهاست در ساحل امن زندگیمون نشستیم و حاضر نیستیم پا به اقیانوس بذاریم ، حاضر نیستیم مبارزه کنیم و به دل دریا بزنیم.
هدفی که غیرجسورانه باشد ما رو به مبارزه دعوت نمی کنه.ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: کلیدهای موفقیت / یازدهمین کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند،
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 12:12 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

در سه جلسه گذشته در مورد یازدهمین کلید موفقیت یعنی زندگی هدفمند صحبت کردیم ، از تفاوت مقصد ، ارزش و هدف گفتیم در این جلسه که قسمت چهارم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون ویژگی های هدف صحبت کنیم.


و اما ویژگی های هدف :
1-    هدف باید متعالی باشد : هدف باید باعث رشد ما بشه ، ما رو بالا ببره ، نه اینکه باعث انحطاط ما بشه و ما رو زمین بزنه.


یکی میگه من میخوام رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر قبول بشم ، دوست عزیز ! چرا میخوای به اینجا برسی ؟
میگه این دخترخاله ی من یه لیسانس کتابداری از دانشگاه فلان شهر کوچیک داره همچین فیس و افاده میاد ، میخوام قبول شم بکنم تو چشش !


آیا این هدف متعالیه ؟ نه !
آقا من میخوام پرایدم رو بفروشم 206 بخرم ، چرا ؟ آقا شرمنده ببخشید جسارته ، قبلا ما با پراید بوق میزدیم تحویل می گرفتن ! الان هر چی بوق میزنی ... هیچی ! 206 کمتر سوار نمیشن ! این هدف متعالیه ؟ دنبال ناموس مردم راه افتادن باعث رشد و پیشرفته ؟ .


یکی هم میخواد 206 بخره ، میگه من دوست دارم این ماشین رو ها ، ولی میخوام گاه گاهی هم همسایه ها یا خانواده کاری داشتن انجام بدم براشون ، هر از چند گاهی سفر زیارتی بریم یا سیاحتی بریم دلمون باز بشه ، خانواده ام رو شاد کنم ، راحتی بیشتری براشون فراهم کنم. این هدفه که متعالیه.
پس دو نفر میتونن هدفشون یکی باشه ، ولی برای یکی باعث رشد و پیشرفته و برای دیگری باعث سقوط و انحطاط .

2-    ما باید هدفی رو انتخاب کنیم که به صلاح ما باشد :
سوال ! از کجا بفهمیم هدفی به صلاح ماست ؟ سه تا دلیل میاریم.
الف ) تایید خدا و عقل : من به حول و قوه ی الهی میخوام فردا صبح بانک سرکوچه مون رو بزنم!
خدا تایید می کنه ؟ نه ! عقل تایید می کنه ؟ نه !
ب) مقدور بودن : من 70 سالمه ، کل ورزشی که در طول عمرم انجام دادم این بوده که زیر رختخواب انگشتام رو تکون دادم !
حالا اومدم کلاس فرهنگ ، اوووووو ... هدف داشته باشیم ! من میخوام بشم قهرمان کشتی دنیا ! میشه ؟ مقدوره ؟ مقدور نیست.
فردا صبح امتحان کنکوره ! اومدم کلاس موفقیت ، هدف داشته باشیم ، هدفم اینه که فردا تو کنکور قبول شم هیچی هم نخوندم ! مقدور نیست.
ج) اولویت : آیا هدفی نیست که از این مهمتر باشه ؟ ضرورت و لزوم بیشتری داشته باشه ؟


با این سه پارامتر متوجه میشیم که هدفی به صلاح هست یا نه.

http://banki.ir/akhbar/1-news/5613-keys-to-success-31ادامه مطلب

طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند،
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 12:08 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

وقتی صحبت از آنتی‌بیوتیک‌ها به میان می‌آید، داروهای طبیعی خوش می‌درخشند! بااینکه صدها آنتی‌بیوتیک طبیعی با درجه قدرت‌های متفاوت وجود دارد، اما اینجا به ۴ مورد از بهترین آنها اشاره می‌کنیم:

روغن مرزنگوش -- پادشاه آنتی‌یوتیک‌های طبیعی روغن مرزنگوش است که تحقیقات مختلف تاثیر آن را اثبات می‌کنند. البته، در این مورد هم مثل چیزهای دیگر، میزان قدرت محصول قابل‌تغییر است به همین دلیل بهتر است قبل از خریداری حتماً در مورد آن تحقیق کنید

در سه تحقیق که توسط پاول بلاشی (Paul Belaiche) انجام گرفت،  مشخص شد که روغن مرزنگوش ۹۶ درصد از همه باکتری‌های پنوموکوک، ۹۲ درصد از باکتری‌های نایسریا، پروتئوس و استافیلوکوک را از بین می‌برد. بعضی رشته‌های نایسریا در بیماری‌هایی مثل سوزاک یا مننژیت مسئول است. پروتئوس نیز نوعی عفونت روده است و استافیلوکوک مسئول برخی انواع مسمومیت‌های غذایی است. روغن مرزنگوش ۸۳٪ از استپتوکوک‌ها و ۷۸٪ از انتروکوک‌ها را که با گلودرد استرپتوکوکی، تب مخملک، تب روماتیسمی، سندرم شوک سمی، کیست، عفونت‌های زخمی و آنورکسیا در ارتباط هستند را نیز از بین می‌برد.


سیر -- سیر که یک آنتی‌یوتیک طبیعی، ضدقارچ و ضدویروس قوی است، ماده‌غذایی است که حتماً باید به برنامه‌غذایی روزانه‌تان اضافه کنید. سیر که حاوی پتاسیم و ژرمنیوم، دو ماده‌معدنی که موجب بهبود سلامتی می‌شوند، می‌باشد، به ترکیبات سولفوری خود به‌ویژه آلیسین نیز معروف است. اینها موادشیمیایی گیاهی اصلی هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بعنوان یک آنتی‌بیوتیک طبیعی عمل می‌کنند. پس زمانش رسیده است که چند تکه سیر در سوپ، سالاد و غذای موردعلاقه‌تان بیندازید و از فواید بسیار آن بهره‌مند شوید. مصرف پودر سیر را فراموش کنید زیرا بیشتر فواید آن از بین رفته است.

چای سبز -- یکی از ترکیبات فعال موجود در چای سبز، اپیگالوکاتچین گالات (EGCG)، در تحقیقات عاملی بسیار موثر دربرابر برخی باکتری‌های دهانی شناخته شده است. ازآنجاکه چای سبز فواید بسیار زیاد دیگری برای سلامتی دارد، مثل توانایی عالی آن در تجزیه چربی ذخیره در بدن، خیلی خوب است که برای بهره بردن از قدرت آنتی‌بیوتیک آن نیز حتماً به برنامه غذایی‌نتان اضافه شود. برای گرفتن بهترین نتیجه از آن، حتماً موقع نوشیدن آن را در دهانتان بچرخانید.

عصاره برگ زیتون -- برگ زیتون، مثل بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی دیگر، یک ضدویروس خوب هم هست و این باعث می‌شود وقتی با نوع یک میکروب به خوبی آشنایی نداریم، انتخابی فوق‌العاده باشد. دکتر لی در دپارتمان علوم پزشکی در دانشگاه CHA کره، دریافتند که عصاره برگ زیتون درمقابل میکروب‌های مختلف بسیار قوی عمل می‌کند. علاوه‌براین، تحقیق آنها نشان داده است که برگ زیتون قدرت از بین بردن رادیکال‌های آزاد را هم دارد. رادیکال‌های آزاد با پیری و بیماری در ارتباط هستند.

http://www.mardoman.net


ادامه مطلب برچسب ها: سلامتی.دانش،
[ سه شنبه 24 بهمن 1391 ] [ 09:15 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

 

"وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد
وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند
یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد
اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیو نها درخت کافی است
زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند
در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید
شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد
زمان از شما قدرتمندتر است
پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا جز خوبی را بر نمی تابد.."

بعنوان یک روح، شما جاودانه هستید. زندگی گذشته، حال و آینده‌ای دارید. برای اینکه در لذت، عشق و هوشیاری رشد کنید، در یکسری بدن‌های فیزیکی متجلی می‌شوید تا موجودیت‌های مختلف را تجربه کنید. هر دو جنسیت و همه نژادها، مذاهب و قومیت‌ها را در طول زمان‌های مختلف زندگی تجربه خواهید کرد.

تعریف کارما (karma) : کارما به این معنا است که در این زندگی یا زندگی‌های دیگرتان، «وقتی می‌کارید، حتماً درو خواهید کرد» تاجاییکه عواقب کامل اعمال خود را درک کنید. کارما اصل علت و معلول، کنش و واکنش، عدالت کیهانی و مسئولیت فردی است. کارما برای سوق دادن شما بعنوان روح در سفر فردی‌تان در کیهان آغاز می‌شود. کارما زمانی به پایان می‌رسد که در توانایی خود برای عشق ورزیدن، کامل شده باشید.

در زیر به اصول کارما که بر زندگی روی زمین حکمرانی می‌کند اشاره می‌کنیم:

۱#: کارما با تجربه آموزش می‌دهد نه با تنبیه

بااینکه ممکن است مثل تنبیه به نظر برسد اما هدف کارما یاد دادن است نه تنبیه کردن. خیلی‌وقت‌ها بهترین راهی که از طریق آن یاد می‌گیریم این است که همان نوع رنجی که به دیگران وارد کرده‌ایم را تحمل کنیم.

۲#: همه ما اینجاییم تا درس‌هایی که کارما یادمان می‌دهد را یاد بگیریم.


همه ما اینجاییم تا درس‌هایی را بعنوان موجوداتی معنوی در شکلی انسانی یاد بگیریم. این درس‌ها برای کمک به رشد ما به سطوح بالاتری از عشق، لذت و هوشیاری طراحی شده‌اند. این درس‌ها به ما یاد می‌دهند که «همیشه عشق را انتخاب کنیم»، «همه را ببخشیم» و «شاد زندگی کنیم». وقتی نمی‌توانیم عشق را انتخاب کنیم، بخشش از خودمان نشان دهیم، تحمل و بردباری را یاد بدهیم یا دلسوزی کنیم. کارما برای برگرداندن ما به راه این درس‌ها مداخله می‌کند.

۳#ما کارما را «فراموش می‌کنیم» تا ببینیم یاد گرفته‌ایم یا نه.

قبل از اینکه وارد این جهان شویم، قبول کرده‌ایم که خودمان را در راه همه چیزهایی که باید یاد بگیریم قرار دهیم. وقتی به اینجا رسیدیم، قبول کردیم که آن را «فراموش کنیم». هدف «فراموش کردن» این است که دلمشغول جامعیت گذشته نشویم و در عین حال مطمئن شویم که درس‌هایمان را یاد گرفته‌ایم.

۴#: کارما غیرشخصی، منطقی و قابل‌پیش‌بینی است.

کارما به شما این فرصت را می‌دهد که به استقبال سطح‌های بالاتری از عشق و محبت بروید. کارما غیرشخصی عمل می‌کند: برای همه، همیشه و بدون استثنا صدق می‌کند. بسیار منطقی است: چیزی که برداشت می‌کنید دقیقاً به همان اندازه‌ای است که کاشته‌اید. کارما به همان اندازه قوانین جاذبه قابل‌پیش‌بینی است: چیزی که برای شما اتفاق افتاده است، نتیجه خالص چیزی است که در حق دیگران کرده‌اید.

۵#: کارما کاملاً عادلانه است و عدالت عمومی ایجاد می‌کند.


هر موقعیتی که ظاهراً ناعادلانه به نظر می‌رسد دقیقاً در موقعیت تناسخ قرار دارد. بعنوان مثال، امروز هیچ فرد معصومی در زندان وجود ندارد، همه آنها به دلیلی آنجا هستند. اگر در زندگیشان معصوم به نظر می‌رسند، به این دلیل است که در زندگی گذشته‌شان گناهکار بوده‌اند. آنها نمی‌توانند درک کنند که علت این زندگی‌شان، تاثیر زندگی قبلی‌شان بوده است که گناهکار بوده‌اند.

۶#: کارما باعث می‌شود اعمالمان را با عواقب آن مرتبط بدانیم.

علت این زندگی(های) همیشه تاثیر زندگی گذشته است. هدف کارما این است که اطمینان یابد اعمالمان (علت) را با عواقب آن (معلول-اثر) مرتبط بدانیم. این خداوند متعال است که به هر روح کمک می‌کند خود را با تجربه کسب کردن به بالاترین درجه توان معنوی خود برساند. این تجربیات ماست که به ما قانون عشق را می‌آموزد.

۷#: کارما به ما مسئولیت‌پذیری می‌آموزد.

هدف کارما این است که همه تجربیاتی که برای وارد شدن به سطح‌های بالاتری از عشق، لذت، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم، به ما بدهد. کارما به ما یاد می‌دهد که برای همه شرایط زندگی‌مان، چه گذشته، چه حال و چه آینده، مسئول هستیم.

۸#: کارما عشق و محبت به همه را به ما می‌آموزد.

خودتان را مرکز دنیا ببینید. همه چیز را بخشی از خودتان ببینید. وقتی تصور کنید کاری که در حق دیگری انجام می‌شود در حق خودتان انجام شده است، حقیقت بزرگ را خواهید فهمید. تحمل و شکیبایی در عشق و محبت را باز می‌کند.

۹#: کارما ما را به سمت یکپارچگی با جهان سوق می‌دهد.


کارما مجبورمان می‌کند فراتر از خودمان را ببینیم تا خودمان را همانطور که هستیم ببینیم (شناخت خود). وقتی خود را کامل فهمیدیم، می‌توانیم الوهیت خود (شناخت خدا) و یکپارچگی‌مان با کل هستی را ببینیم.

۱۰#: کارما ما را به سمت خدمت کردن و بعد عشق ورزیدن سوق می‌دهد.

کارما ما را به سمت خدمت کردن سوق می‌دهد. خدمت کردن--همکاری با خدا--بهترین نمایانگر عشق است. عشق یعنی خدمت: خدمت کردن انتخاب خودتان است. وقتی مسئولیت کامل زندگی‌تان را پذیرفتید، خود را روحی در خدمت به زندگی خواهید دید. وقتی اینکار را بکنید، یک همکار واقعی خدا خواهید شد.

۱۱#: درک کارما رمز هماهنگی است.

اعتقاد به کارما زندگی را پاک، قوی، آرام و شاد می‌کند. فقط اعمال خودمان می‌توانند مانع ما شوند؛ فقط کارهای خودمان می‌توانند مقیدمان کنند. وقتی بگذاریم این واقعیت را تشخیص دهیم، آزاد خواهیم بود. طبیعت نمی‌تواند روحی را که با خرد قدرت یافته است را به بردگی بکشد.

۱۲#: برای هر سوالی، پاسخ همیشه عشق است.

عشق محل تولد ما، پناه آخرمان و دلیل زندگی‌مان است. اگر تشخیص دهیم که محبت و عشق مقصد نهایی سفر ماست، قلب جهان به ما پاسخ می‌دهد. کارما به ما نشان می‌دهد که عشق پاسخ همه سوال‌هاست.

 http://www.mardoman.net
طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: موفقیت. کارما،
[ سه شنبه 24 بهمن 1391 ] [ 09:05 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی

در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی

کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی

بنده خدا 1 http://only-allah.mihanblog.com/طبقه بندی: موفقیت، مطالب و برنامه های مفید،
[ سه شنبه 10 بهمن 1391 ] [ 08:56 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]

بنام یکتای مهربان
تاریخ تولّدت،مهم نیست،
تاریخ " تبلورت " ، مهمّه !

اهل کجا بودنت،مهم نیست،
" اهل و بجا " بودنت، مهمّه!

منطقه ی زندگیت،مهم نیست،
" منطق زندگیت " ، مهمّه !

گذشته ی زندگیت،مهم نیست،
امروزت مهمّه،
که چه گذشته ای واسه فردات می سازی !

منبع : ناشناس بنده خدا 1 http://only-allah.mihanblog.com/طبقه بندی: موفقیت،
برچسب ها: جملاتی از عمق وجود...، مفید برای زندگی، تفکر مثبت،
[ سه شنبه 10 بهمن 1391 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 25 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


آخرین مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :